Close
Welkom bij StraatGeluidhome.nl
Welkom bij StraatGeluidhome.nl
Read More
Welkom bij de StraatGeluidHome website, StraatGeluid bij jou thuis! Een website voor de jongeren, een mooie manier om toch op afstand met elkaar in contact kunnen blijven. Op deze site staan verschillende opdrachten en uitdagingen om uit te voeren! Heel veel plezier en succes op deze site! Zorg goed voor elkaar en jezelf! Team StraatGeluid
StraatGeluid
StraatGeluid
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
De begeleider van StraatGeluid neemt voor zijn bezoek ten alle tijden telefonisch contact op met de jongere, tijdens dit contact wordt gevraagd hoe de fysieke gesteldheid is van de desbetreffende persoon alsmede de andere personen woonachtig in het huis. Zijn er symptomen betreffende COVID-19 virus bij de jongere of een persoon woonachtig bij de jongere geconcludeerd, dan zal er geen ambulant bezoek plaats vinden. Lees meer in onze protocol ambulant bezoek tijdens periode COVID-19.
Haltewerk
Haltewerk
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
Haltewerk heeft ivm deze crisis een tijdelijk beleid mbt bijzonder bijstand voor een laptop voor schoolgaande kinderen in de leeftijd 7 tot 17 jaar. (Voor meer informatie druk op blauwe haltewerk link)
ONSALKMAAR
ONSALKMAAR#Jongerenwerk
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
Het idee achter deze website is dat – zolang de coronacrisis in ons land en onze stad Alkmaar voortduurt – we graag een digitaal platform willen bieden om elkaar te steunen, aan te horen en hulp te bieden aan onze naasten in Alkmaar. Ons hoofddoel is om toch zoveel als mogelijk, en zo goed en kwaad als het kan, met elkaar in contact te komen en te blijven als samenleving. Maar ook om de vinger aan de pols te houden. Om onze naasten en ons stadsbestuur op de hoogte te houden van wat zich in de verschillende wijken en buurten in Alkmaar afspeelt en wat nodig is. (Voor meer informatie druk op blauwe Onsalkmaar link)
Centrum jeugd en gezin
Centrum jeugd en gezin #Alkmaar
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
Door alle maatregelen in verband met het coronavirus is de kans groot dat je opeens met het gezin thuis bent. Wat vraagt deze situatie van je gezin? Wat spreek je af, hoe los je knelpunten op? Betrek je kinderen hier zo veel mogelijk bij. Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten over deze nieuwe situatie. Regelmaat en structuur is voor kinderen erg belangrijk. Kijk samen hoe je de dag kunt invullen met beweeg-, rust-, leer- en beeldschermmomenten. Plan de dag niet helemaal vol, maar houd voldoende tijd vrij voor zelfstandig spelen of een spontaan plan.
AD
AD
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
Waarom fietsen extra bescherming tegen corona biedt voor meer info druk op de blauwe AD link.
Stichting De Groene Parapluie
Stichting De Groene Parapluie(Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk)
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
Doel Stichting De Groene Parapluie heeft ten doel: Het financieel ondersteunen van personen of instellingen binnen de HAL-gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk) voor zover zij, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, noodlijdend* zijn of anderszins ondersteuning behoeven. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het toekennen van giften, het verstrekken van leningen of door het schenken van materiële zaken bekostigd uit het vermogen van de stichting. De stichting beoogt niet het behalen van winst. De stichting werkt met concrete aanvragen, we ondersteunen geen instellingen die zelf geld inzamelen om op één of andere manier mensen te helpen.
Crisisfonds voor kwetsbare kinderen
Crisisfonds voor kwetsbare kinderen
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
Crisisfonds voor kwetsbare kinderen Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Voor meer informatie druk op de blauwe Crisisfonds link.
Ontdek Alkmaar voordelig met de AlkmaarPas
Ontdek Alkmaar voordelig met de AlkmaarPas#AlkmaarPas
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
Wanneer krijg je een gratis AlkmaarPas? Is je inkomen tot 120% van het minimum-inkomen? Dan krijg je van de Gemeente Alkmaar gratis een AlkmaarPas. Met de AlkmaarPas krijg je korting bij meer dan 300 winkels in Alkmaar.
Kpn gratis netwerk.
Kpn gratis netwerk.
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
KPN helpt kinderen nu de scholen gesloten zijn tijdelijk aan wifi voor hun schoolwerk. Voor meer infomatie druk op de blauwe kpn link.
Open Embassy
Open Embassy
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 Read More
OpenEmbassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, waardig en vlot hun weg kunnen vinden in Nederland. Dat doen we door te bouwen aan inclusieve gemeenschappen, door mensen direct te ondersteunen en door het systeem om hen heen te verbeteren.